Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej

ul. Warecka 4/6
00-040 Warszawa
tel./fax (22) 620 31 92, 890 94 49, 624 02 80

  

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Gołębiowska, magdag@boris.org.pl